Информация за услуга

 • Услуга:
  • 16 Издаване на удостоверение за приложимото законодателство - БГ-УКР 1

   Удостоверението се издава на лица, за които е приложимо българското осигурително законодателство при извършване на трудова дейност в Украйна.
 • На основание на:
  • Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване - чл. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1