Информация за услуга

 • Услуга:
  • 14 Издаване на удостоверение обр. УП-19 за месечен размер на пенсия/и и добавка/и за определен период за ползване в друга държава

   Удостоверението се издава на лица, на които им е необходимо да удостоверят пред чужди компетентни институции, вида и месечния размер на получаваните пенсии/добавки за определен период от време
 • На основание на:
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 89
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1