Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1216 Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

   Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - чл. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1