Държавна комисия по хазарта

Държавна комисия по хазарта

 • Председател
  Огнемир Пенков Митев
  • Ръководи дейността на Държавна комисия по хазарта и я представлява.
   Акт: Закон за хазарта

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на финансите

Членове

 • Васил Панов
 • Евелина Николова
 • Маргарита Константинова-Златанова
 • Явор Колев