Държавна комисия по хазарта

Държавна комисия по хазарта

 • Председател
  Мария Асенова Филипова
  • Ръководи дейността на Държавна комисия по хазарта и я представлява.
   Акт: Закон за хазарта

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на финансите

Членове

 • Васил Панов
 • Евгени Борисов Стоянов
 • Николай Недялков Райчев
 • Явор Колев