Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни

 • Председател на Комисия за защита на личните данни
  Венцислав Кирилов Караджов
  • Осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.
   Акт: Закон за защита на личните данни

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Членове

 • Веселин Ценов Целков
 • Мария Георгиева Матева
 • Цанко Вълков Цолов
 • Цветелин Николов Софрониев