Директор

Почивна база "Орлица"

 • Директор
  ВИОЛЕТА ЯНКОВА МИХАЙЛОВА
  Електронна поща: pd_orlica@abv.bg
  • Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
   Акт: 22/2012

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерски съвет и неговата администрация