Директор

Почивна база "Орлица"

  • Директор
    • Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
      Акт: 22/2012

Степен на разпоредител с бюджет
    • 2 към Министерски съвет и неговата администрация