Директор

Дирекция природен парк "Сините камъни"

 • Директор
  Ирина Андреева Петрова
  • Директор
   Акт: Устройствен правилник на ДПП Сините камъни
  • Ръководи Дирекция Природен парк "Сините камъни"
   Акт: Устройствен правилник на ДПП Сините камъни

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите