Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

 • Председател
  Пламен Георгиев Димитров
  • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
   Акт: Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник Иво Диков Иванов

Членове

 • Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова
 • Лилиана Тотева Терзиева
 • Стоянка Петрова Николакова