Директор

Дирекция природен парк "Странджа"

 • Директор
  Димо Димитров Димов
  Електронна поща: park@strandja.bg
  • Димо Димитров Димов - Директор
   Акт: устройствен правилник на Дирекция на природен парк

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите