Директор

Дирекция природен парк "Шуменско плато"

 • Директор
  Сашко Димов Кунев
  Електронна поща: shplato@hotmail.com
  • ДИРЕКТОР
   Акт: Устройствен правилник на Дирекция на природен парк "Шуменско плато"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите