Директор

Централен регистър на особените залози

 • Директор
  Наташа Апостолова Босева
  • 1. Разпорежда и отказва вписванията на обстоятелства в регистъра на особените залози.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието
  • 2. Ръководи и представлява централния регистър.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието
  • 3. Назначава служителите на централния регистър.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на правосъдието