Държавна комисия

Комисия за защита на потребителите

 • Председател
  Димитър Маргаритов Йотов
  • 1.Създаване на условия за защита на основните права на потребителите;
   Акт: Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация
  • 2. Надзор за обща безопасност на стоките и услугите на българския пазар;
   Акт: Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация
  • 3.Защита на икономическите интереси на потребителите
   Акт: Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация
  • 4. Осигуряване защита на потребителите на туристическия продукт.
   Акт: Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на икономиката

Членове

 • Константин Димитров Райков
 • Константин Христов Арабаджиев