Държавна комисия

Комисия за енергийно и водно регулиране

 • Председател
  Иван Николаев Иванов
  • Осъществява регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдяването и канализацията.

   Акт: Закон за енергетиката

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Членове

 • Александър Йорданов
 • Владко Владимиров
 • Георги Златев
 • Димитър Кочков
 • Евгения Харитонова
 • Пенка Трендафилова
 • Ремзи Осман
 • Светла Тодорова