Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)

Председател
 • Министър на вътрешните работи
  Валентин Иванов Радев
Членове
 • заместник-министър на вътрешните работи
 • Министър на икономиката
  Емил Любенов Караниколов
 • Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Ивайло Ангелов Московски
 • Министър на околната среда и водите
  Нено Ненов Димов
 • заместник-министър на финансите, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми
 • заместник-министър на земеделието, храните и горите, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми
 • заместник-министър на труда и социалната политика, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми;
 • заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми
 • заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", определен от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност
 • Изпълнителен директор, Държавен фонд "Земеделие"
  Румен Андонов Порожанов
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
  Людмила Вилинова Рангелова-Петрова
 • Директор, Агенция за държавна финансова инспекция
  Георги Митков Начев
 • Изпълнителен директор, Агенция по обществени поръчки
  Миглена Павлова
 • Изпълнителен директор, Национална агенция за приходите
  Галя Пенкова Димитрова
 • Директор на Агенция "Митници", Агенция "Митници"
  Георги Костов
 • Главен секретар, Министерство на вътрешните работи
  Младен Маринов
 • Директор на дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в МВР
 • Заместник министър-председател
  Томислав Пейков Дончев
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
  Кирил Росенов Гератлиев
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"
  Лъчезар Димитров Спасов
Численост
  • Общо: 21
Функции
  • Съветът дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията – измами, злоупотреби със средства и имущество, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени на българската държава от фондове и по програми на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране.
Области на политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС)", Министерство на вътрешните работи
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Триадица
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: Ул."Шести септември" № 29
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 9825000
  • Уеб сайт: http://www.mvr.bg/