Съвет за административната реформа

Председател
 • Заместник министър-председател
  Томислав Пейков Дончев
Членове
 • Министър на финансите
  Владислав Иванов Горанов
 • Министър на вътрешните работи
  Валентин Иванов Радев
 • Министър на регионалното развитие и благоустройството
  Николай Нанков Нанков
 • Министър на отбраната
  Красимир Дончев Каракачанов
 • Министър на здравеопазването
  Кирил Миланов Ананиев
 • Министър на правосъдието
  Цецка Цачева Данговска
 • Министър на образованието и науката
  Красимир Георгиев Вълчев
 • Национално сдружение на общините; Изпълнителен директор
 • Министър на икономиката
  Емил Любенов Караниколов
 • Министър на културата
  Боил Василев Банов
 • Министър на околната среда и водите
  Нено Ненов Димов
 • Министър на земеделието, храните и горите
  Румен Андонов Порожанов
 • Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Ивайло Ангелов Московски
 • Министър на енергетиката
  Теменужка Петрова Петкова
 • Министър на туризма
  Николина Панайотова Ангелкова
 • Министър на младежта и спорта
  Красен Кирилов Кралев
 • Областна администрация; двама областни управители, определени от председателя на съвета
 • Министър на труда и социалната политика
  Бисер Христов Петков
 • Главен секретар, Министерски съвет и неговата администрация
  Веселин Даков
 • Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика
  Валери Симеонов Симеонов
 • Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността
  Красимир Дончев Каракачанов
 • Заместник министър-председател по правосъдната реформа
  Екатерина Спасова Гечева-Захариева
 • Изпълнителен директор, Институт по публична администрация
  Павел Иванов Иванов
 • Председател, Държавна агенция "Електронно управление"
  Атанас Темелков
 • Министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
  Лиляна Павлова Николова
 • директор на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет.
Численост
  • Общо: 28
Работни групи
 • Регулаторен борд
  Дата на откриване: 04.08.2017
Функции
  • Съвет за административната реформа е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация
  • 1. прави преглед на структурата, дейността и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага стратегически насоки и политики за тяхното развитие и усъвършенстване;
  • 2. съгласува преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост;
  • 3. предлага на органите на изпълнителната власт действия за оптимизиране работата на подпомагащите ги администрации;
  • 4. предлага на органите на изпълнителната власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на изпълнителната власт и за освобождаване от несвойствени за нея дейности;
  • 5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане в държавната администрация;
  • 6. координира политиката за подобряване на административното обслужване и за намаляване на регулаторната тежест;
  • 7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със: а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво; б) намаляването на регулаторната тежест за бизнеса; в) административното обслужване; г) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
  • 8. предлага дейности и осъществява мониторинг на изпълнението на поетите от Република България ангажименти по Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление";
Области на политика
  • Институции
Секретариат
 • Дирекция "Модернизация на администрацията", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • съветник
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. Дондуков 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99