Национален съвет по медицинска експертиза

Председател
 • Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика
  Марияна Петкова Николова
Заместник-председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Бисер Христов Петков
 • Министър на здравеопазването
  Кирил Миланов Ананиев
Членове
 • Министър на финансите
  Владислав Иванов Горанов
 • УПРАВИТЕЛ, Национална здравноосигурителна каса
  Дечо Петров Дечев
 • Управител, Национален осигурителен институт
 • директора на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК)
 • секретар на Националния съвет, служител на ръководна длъжност в структурата на Министерството на здравеопазването
Численост
  • Общо: 8
Функции
  • 1. разработва и представя на Министерския съвет становища по националната здравна политика, свързани с медицинската експертиза; 2. осъществява координация на дейностите между държавните органи във връзка с медицинската експертиза; 3. анализира информация за дейността, развитието и състоянието на медицинската експертиза в страната; 4. разработва и представя за приемане от Министерския съвет проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с медицинската експертиза; 5. разработва методика за финансиране и контрол върху дейността на органите на медицинската експертиза, която се приема от Министерския съвет.
Области на политика
  • Здраве
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: пл. "Света Неделя" № 5
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 9301 152
  • Е-mail: press@mh.government.bg