Държавно-обществени консултативни комисии към Министерски съвет

  • Държавно-обществена консултативна комисия за подпомагане развитието на митническата администрация
  • Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
  • Държавно-обществена консултативна комисия ТРАСЕКА
Общо: 3