Държавно-обществени консултативни комисии

  • Държавно-обществена консултативна комисия за наблюдение и анализ на цените на потребителските стоки и услуги
  • Държавно-обществена консултативна комисия по обредните дейности
  • Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО
Общо: 3