Държавно-обществени консултативни комисии

  • Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
  • Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО
Общо: 2