Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Социално- икономическо развитие и териториално селищно устройство"
  Адрес: обл. Плевен, общ. Искър, гр. Искър, ул."Г.Димитров" № 38, п.к. 5868
  Код за междуселищно избиране: 06516
  Телефон за връзка: (06516)2424
  Факс: (06516)2196
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, почивка от 12,00 ч до 13,00 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане