Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Социално- икономическо развитие и териториално селищно устройство"
  Адрес: обл. Плевен, общ. Искър, гр. Искър, ул."Г.Димитров" № 38, п.к. 5868
  Код за междуселищно избиране: 06516
  Телефон за връзка: (06516)2424
  Факс: (06516)2196
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, почивка от 12,00 ч до 13,00 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане