Конкурси за област Враца

Звено: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Враца
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.11.2018 г. 17:30
Общо: 1