Конкурси за област Видин

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Кула / Офис "Бойница"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.11.2018 г. 17:30
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Видин
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.11.2018 г. 17:00
Общо: 2