Конкурси за област Видин

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Финансово-стопанска дейност"
Административна структура: Общинска администрация - Видин, Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.02.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.02.2018 г. 17:30
Общо: 2