Конкурси за област Видин

Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Видин
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.05.2018 г. 17:00
Звено: Главен секретар
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.06.2018 г. 17:00
Общо: 2