Конкурси за област Варна

Звено: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Опазване на морските води и мониторинг"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Опазване на морските води и мониторинг"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Опазване на морските води и мониторинг"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Планове"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Планове"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести" / Отдел "Противоепидемичен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инфраструктура и инвестиционна политика"
Административна структура: Общинска администрация - Аврен, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Регионална дирекция за национален строителен контрол Североизточен район / Регионален отдел "Национален строителен контрол" - Варна
Административна структура: Дирекция за национален строителен контрол
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.01.2019 г. 17:00
Общо: 11