Конкурси за област Варна

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Морска администрация - Варна"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Морска администрация - Варна"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2018 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Варна / Отдел "Административен" - Варна
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Търговище"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Североизток
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Морска администрация - Варна"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Планове"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Опазване на морските води и мониторинг"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Варна" / Сектор "Социална статистика"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Североизток
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2018 г. 16:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно и техническо обслужване Виница"
Административна структура: Районна администрация - Приморски, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията"
Административна структура: Районна администрация - Одесос, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.05.2018 г. 18:00
Общо: 13