Конкурси за област Варна

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Лабораторни изследвания" / Отдел "Санитарна микробиология"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Лабораторни изследвания" / Отдел "Химико-физични изследвания"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществен ред и контрол"
Административна структура: Районна администрация - Приморски, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-счеоводни и стопански дейности"
Административна структура: Районна администрация - Приморски, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Варна / Отдел "Контрол на храните" - Варна
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.03.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Опазване на морските води и мониторинг"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.03.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Опазване на морските води и мониторинг"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.03.2018 г. 17:30
Общо: 7