Конкурси за област Варна

Звено: Специализирана администрация / Дирекция Контрол на околната среда
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.10.2018 г. 23:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планове и разрешителни" / Отдел "Разрешителни"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.10.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Черноморски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществен ред и контрол"
Административна структура: Районна администрация - Приморски, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Варна / Отдел "Здравеопазване на животните" - Варна
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2018 г. 17:00
Звено: Главен архитект
Административна структура: Общинска администрация - Дългопол, Варна
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Трудово
Краен срок за подаване на документи: 01.11.2018 г. 17:00
Общо: 6