Конкурси за област Варна

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Варна / Отдел "Административен" - Варна
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.08.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна
Административна структура: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.08.2018 г. 17:30
Общо: 2