Конкурси за област Стара Загора

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Стара Загора / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Стара Загора / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Стара Загора
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.05.2018 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор І-ва категория - Стара Загора
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 16:30
Звено: Секретар на община
Административна структура: Общинска администрация - Николаево, Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.05.2018 г. 17:00
Общо: 3