Конкурси за област Стара Загора

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" / Отдел Стара Загора - Стара Загора
Административна структура: Български институт по метрология
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.10.2018 г. 17:00
Общо: 1