Конкурси за област Стара Загора

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" / Отдел "Административно-правен"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел „Икономика по управление на собствеността“
Административна структура: Общинска администрация - Казанлък, Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция „Устройство на територията и транспорт“ / Отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството"
Административна структура: Общинска администрация - Казанлък, Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив / област Стара Загора
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.01.2019 г.
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.01.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.01.2019 г. 17:30
Общо: 6