Конкурси за област Стара Загора

Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Стара Загора / Отдел "Финансово, административно и правно обслужване на дейността" / Сектор "Бюджет, правна дейност и обслужване на ЗОЛ"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.08.2018 г. 17:00
Общо: 1