Конкурси за област Шумен

Звено: Друго(администрация) / Служители в администрацията
Административна структура: Дирекция природен парк "Шуменско плато"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.01.2019 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Служители в администрацията
Административна структура: Дирекция природен парк "Шуменско плато"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.01.2019 г. 17:00
Общо: 2