Конкурси за област Шумен

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Варна / Дирекция "Контрол" / Отдел "Ревизии" / Сектор "Ревизии" - ИРМ Шумен
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.10.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Шумен / Отдел "Здравеопазване на животните" - Шумен
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Шумен / Отдел "Контрол на храните" - Шумен
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Архивна политика" / Дирекция "Регионален държавен архив" - Варна / Отдел "Държавен архив" - Шумен
Административна структура: Държавна агенция "Архиви"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.10.2018 г. 17:30
Общо: 4