Конкурси за област Шумен

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Превантивна дейност" / Направление Оценка на въздействието на околната среда и екологична оценка
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.02.2018 г. 17:30
Общо: 1