Конкурси за област Шумен

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол на околната среда" / Направление "Опазване на водите"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.06.2018 г. 17:30
Общо: 1