Конкурси за област Разград

Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Разград
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.05.2018 г. 15:30
Общо: 1