Конкурси за област Разград

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Разград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.10.2018 г.
Общо: 1