Конкурси за област Пловдив

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Пловдив / Отдел "Пенсии" - Пловдив / Сектор "Пенсионно обслужване" - Пловдив
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.05.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Териториална дирекция - Пловдив / Териториално бюро - Пловдив
Административна структура: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.06.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Териториална дирекция - Пловдив / Териториално бюро - Пловдив
Административна структура: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.06.2018 г. 17:30
Общо: 3