Конкурси за област Пловдив

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление Пловдив" / Отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.10.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Служба по геодезия, картография и кадастър - Пловдив
Административна структура: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.10.2018 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Бюджет и финанси" / Отдел "Бюджет и ТРЗ"
Административна структура: Общинска администрация - Първомай, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.10.2018 г. 16:30
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Пловдив / Дирекция "Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската денталната помощ и на аптеки" / Отдел "Информационни дейности"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.10.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.10.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Горско стопанство"
Административна структура: Регионална дирекция по горите - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.10.2018 г. 17:00
Общо: 6