Конкурси за област Пловдив

Звено: Обща администрация / Дирекция "Счетоводство" / Отдел "Финансово - счетоводни дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Пловдив, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура" / Отдел "Строителство и благоустройство"
Административна структура: Общинска администрация - Пловдив, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г.
Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Пловдив / Отдел "Митническо разузнаване и разследване" / Сектор "Оперативен контрол и борба с наркотрафика"
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 12
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" / Отдел "Правен и административен контрол"
Административна структура: Областна администрация - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.02.2018 г.
Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор ІІ-ра категория - Пловдив
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.02.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив / Дирекция "Бюро по труда" - Раковски
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2018 г. 17:30
Общо: 6