Конкурси за област Пловдив

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Пловдив / Отдел "Обединен осигурителен архив" - Пловдив / Сектор "Издаване на документи за осигурителен стаж и доход" - Пловдив
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията, стопанска политика и общинска собственост, образование и култура, ГРАО и ОМП" / отдел "Стопанска политика и общинска собственост, образование и култура"
Административна структура: Общинска администрация - Стамболийски, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол"
Административна структура: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главен архитект
Административна структура: Районна администрация - Северен, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.01.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията, инвестиционни проекти, ГРАО и жилищно настаняване" / Отдел "Инвестиционни проекти,устройствено планиране, контрол по строителството, екология и чистота"
Административна структура: Районна администрация - Северен, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.01.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Устройство на територията, инвестиционни проекти, ГРАО и жилищно настаняване" / Отдел "Инвестиционни проекти,устройствено планиране, контрол по строителството, екология и чистота"
Административна структура: Районна администрация - Северен, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.01.2019 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив / Отдел "Финансово-стопанска дейност" - Пловдив
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.01.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести" / Отдел Противо- епидемичен контрол
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.01.2019 г. 17:00
Общо: 17