Конкурси за област Пловдив

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол на околната среда" / Отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.08.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.08.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба по земеделие "Карлово"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.08.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба по земеделие "Калояново"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.08.2018 г. 17:30
Общо: 4