Конкурси за област Монтана

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно, информационно обслужване и финанси"
Административна структура: Общинска администрация - Лом, Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.05.2018 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.05.2018 г. 17:00
Общо: 3