Конкурси за област Монтана

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Автомобилна инспекция" / Областен отдел "Автомобилна администрация" - Монтана
Административна структура: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.02.2018 г. 17:30
Общо: 1