Конкурси за област Ловеч

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Ловеч / Дирекция "Бюро по труда" - Ловеч
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.06.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Ловеч / Дирекция "Бюро по труда" - Габрово / Отдел "Посреднически услуги"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.06.2018 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Проекти, програми и инвестиции" / Отдел "Мониторинг и устойчивост на проекти"
Административна структура: Общинска администрация - Ловеч, Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.06.2018 г.
Общо: 3