Конкурси за област Ловеч

Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Ловеч
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспектиране на труда" / Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Ловеч
Административна структура: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.01.2019 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Регионална дирекция национален строителен контрол Северозападен район / Регионален отдел "Национален строителен контрол" - Ловеч
Административна структура: Дирекция за национален строителен контрол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.01.2019 г. 17:00
Общо: 3