Конкурси за област Хасково

Звено: Специализирана администрация / Служба по геодезия, картография и кадастър - Хасково
Административна структура: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.08.2018 г. 17:30
Общо: 1