Конкурси за област Хасково

Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Бургас / Митнически пункт Капитан Андреево
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.05.2018 г. 17:00
Общо: 1