Конкурси за област Хасково

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Хасково / Отдел "Пенсии" - Хасково / Сектор "Изплащане на пенсии" - Хасково
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2018 г. 16:30
Общо: 1