Конкурси за област Хасково

Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция - Хасково / Отдел "Регионален технически инспекторат"
Административна структура: Държавен фонд "Земеделие"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.11.2018 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности" / Отдел "Хуманитарни дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Димитровград, Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.11.2018 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" / Отдел "Финансови дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Димитровград, Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.11.2018 г. 17:00
Общо: 3