Конкурси за област Добрич

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Варна / Офис / дирекция / за обслужване - Добрич
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.05.2018 г. 17:00
Общо: 1