Конкурси за област Добрич

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Добрич
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2018 г. 17:00
Общо: 1