Конкурси за област Благоевград

Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград / Отдел "Контрол на храните" - Благоевград
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.11.2018 г. 17:00
Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Благоевград
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.11.2018 г. 16:30
Общо: 2