Конкурси за област Благоевград

Звено: Самостоятелни териториални звена / Митница Югозападна / Отдел "Митническо разузнаване и разследване" / Сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи отгани"
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.08.2018 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград / Отдел "Лабораторни дейности" - Благоевград
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.08.2018 г. 17:00
Общо: 2