Конкурси за административна структура - Държавна агенция "Електронно управление"

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Информационни системи и оперативна съвместимост" / Отдел "Информационни системи"
Административна структура: Държавна агенция "Електронно управление"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.07.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Информационни системи и оперативна съвместимост" / Отдел "Електронни услуги"
Административна структура: Държавна агенция "Електронно управление"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.07.2019 г. 17:00
Общо: 2