Служители, назначени през 2015 г. чрез конкурсна процедура, разпределени по длъжности – отговори на администрациите

Дата: 29.06.2016
Данните за 2015 г. са попълнение и утвърдени от служители от съответната администрация