Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

   Издаване на дубликат при изгубване и/или унищожаване на разрешението и/или холограмните стикери
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 32
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дневен срок
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Звено ,,Информационно обслужване"
  Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул.Бели лом 37 А, п.к. 7200
  Код за междуселищно избиране: 084
  Телефон за връзка: (084)618 304, (084)618 305, (084)618 272
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:15 до 17:30, Работното време е без прекъсване.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството"
  Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. Бели Лом 37а, п.к. 7200
  Код за междуселищно избиране: 084
  Телефон за връзка: (084)618 149
  Адрес на електронна поща: tsu@razgrad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане