Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 686 Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб

   Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България - чл. 9
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Услугата не се предоставя от РЗИ Габрово
 • Срок за предоставяне:
  • неприложимо
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • Регионална здравна инспекция Габрово не извършва тази услуга

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул." Райчо Каролев" № 2, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 066 840 604
Факс: 066 840 602
Адрес на електронна поща: gabrovo@rzi-gbr.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Звеното за административно обслужване осигурява непрекъсваем процес на обслужване на гражданите.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане