Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

   Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
 • На основание на:
  • Закон за управление на етажната собственост - чл. 44
  • Наредба №РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - чл. 2
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дневен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Звено ,,АДС, деловодство и архив"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. Бели лом 37 А, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)618 213, (084)618 215
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 часа до 13.00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане