Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 518 Одобряване на проект за консервация и ликвидация на водовземни съоръжения за подземни води

   Одобряване на проект за консервация и ликвидация на водовземни съоръжения за подземни води
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 118д, ал. 1
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, р. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: 073894103, 073894108
Факс: 073894102
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00ч. до 12:30ч.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане