Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 929 Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост

   Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 2
  • Закон за устройство на територията - чл. 6, ал. 4
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Планове"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане