Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1846 Издаване на становище, придружено със скица за ползване на воден обект (вътрешни морски води и/или териториално море)

   Издаване на становище, придружено със скица за ползване на воден обект (вътрешни морски води и/или териториално море)
 • На основание на:
  • Наредба № 4/20.11.2000 г. за качество на водите за рибовъдство и риборазвъждане на черупкови организми - чл. 9
  • Наредба № 8/25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води - чл. 9
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Планове"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане