Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1741 Вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги

   Вписване в Регистъра за предоставяне на социални услуги
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за социално подпомагане - чл. 18; чл. 18б; чл. 18в; чл. 18г; чл. 18д
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Анализ и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Триадица №2, п.к. 1051
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)8119614
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 30 м.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане