Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

   Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • Срок за предоставяне на услугата:

   С комплексен доклад -14 дни

   При ОЕСУТ-30 дни

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно,правно,информационно и финансово- стопанско обслужване"
Адрес: обл. Монтана, общ. Вълчедръм, гр. Вълчедръм,
Код за междуселищно избиране: 09744
Телефон за връзка: (09744)3310
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 18:00, почивка 12.00 ч. - 14.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане