Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

   Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 131
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 10 дни 3 дни 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Организация на движението, транспорт и контрол"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, пл. "акад.Н.Хайтов" 9, п.к. 4230
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: (0331)20311
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, с прекъсване от 12,30 до 13,30 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане