Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

   Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването, разпределянето и отчитането на специалните рецептурни бланки за отпускане на лекарствени продукти. Те се предоставят на лекарите или лекарите по дентална медицина от регионалните здравни инспекции.
 • На основание на:
  • Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - чл. 53, ал. 1
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • Веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До изписване на кочаните
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Главен секретар
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, кв.Румена Войвода,ул."Тинтява", п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 558202, 558201
Факс: (078)552453
Адрес на електронна поща: rzi_kn@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Без прекъсване на гише за административно обслужване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане