Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 1337 Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

      Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии
  • На основание на:
    • Закон за здравето - чл. 104, ал. 1
  • Срок за предоставяне:
    • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    • До 15 януари на следвашщата година
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, кв.Румена Войвода,ул."Тинтява", п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 558202, 558201
Факс: (078)552453
Адрес на електронна поща: rzi_kn@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Без прекъсване на гише за административно обслужване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане