Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 672 Издаване на служебна бележка, удостоверяваща липса на наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер

   Издаване на служебна бележка, удостоверяваща липса на наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер
 • На основание на:
  • Закон за частната охранителна дейност - чл. 15, ал. 3, т. 2
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Национална полиция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 029828860
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане