Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2318 Приемане и разглеждане молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

   Приемане и разглеждане молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
 • На основание на:
  • Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления - чл. 8, ал. 3; чл. 18; чл. 19; чл. 24
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на правосъдието
 • Срок за предоставяне:
  • Три месечен срок от постъпването им в деловодството на Министерство на правосъдието
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • постоянен срок на действие (финансовата компенсация е еднократна)
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Съгласно чл. 24, ал. 5 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, решенията на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления не подлежат на обжалване.

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, София, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 315
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане