Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

   Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 2
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочна
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване на населението"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, пл. "акад.Н.Хайтов" 9, п.к. 4230
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: (0331)20226
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, без прекъсване
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане