Информация за услуга

 • Режим:
  • 945 Предоставяне на удостоверителен документ за регистрираните в Централен депозитар компенсаторни инструменти.

   Удостоверителният документ гарантира, че кампенсаторните инструменти са регистрирани в Централен депозитар.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Приватизация
  • На основание на:
   • Закон за сделките с компенсаторни инструменти - чл. 5, ал. 1 и 3
  • Дата на заличаване:
   • 15.05.2019 г.