Информация за услуга

 • Услуга:
  • 789 Издаване на служебна бележка на хора с трайни увреждания за посещение в държавна институция (Регионална дирекция "Социално подпомагане" и Дирекция за социално подпомагане), във връзка с плащане на целева помощ

   Издаване на служебна бележка на хора с трайни увреждания за посещение в държавна институция (Регионална дирекция "Социално подпомагане" и Дирекция за социално подпомагане), във връзка с плащане на целева помощ
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 25; чл. 26; чл. 27; чл. 28; чл. 29; чл. 30; чл. 31
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1